ธัมมะในลิขิต

ธัมมะในลิขิต Free!
Page 2 Page 3

ขอขอบคุณ http://www.luangta.com/ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • pannanee supamongkol
  18 Jun 11 21:02
  (ต่อ)ซึ่งรวบรวมโดย คุณเอี๋ยน ธัมัญญู จ.จันทบุุรี เป็นข้อธรรมที่เหมาะสำหรับผู้สนใจธรรมะ ภาวนาเพื่อการหลุดพ้นโดยแท้จริง ^____^
 • pannanee supamongkol
  18 Jun 11 21:02
  (ต่อ)ซึ่งรวบรวมโดย คุณเอี๋ยน ธัมัญญู จ.จันทบุุรี เป็นข้อธรรมที่เหมาะสำหรับผู้สนใจธรรมะ ภาวนาเพื่อการหลุดพ้นโดยแท้จริง ^____^
 • pannanee supamongkol
  18 Jun 11 21:02
  (ต่อ)ซึ่งรวบรวมโดย คุณเอี๋ยน ธัมัญญู จ.จันทบุุรี เป็นข้อธรรมที่เหมาะสำหรับผู้สนใจธรรมะ ภาวนาเพื่อการหลุดพ้นโดยแท้จริง ^____^
 • pannanee supamongkol
  18 Jun 11 17:05
  เป็นหนังสือที่รวมจดหมายที่ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เขียนไว้เมื่อปี ๒๔๙๙
1