รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับเดือน กพ 56

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับเดือน กพ 56 Free!
Page 2 Page 3

งานสมองไหลกลับ สวทช. ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556" 
ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง วอชิงตัน ดี.ซี. 
เนื้อหาในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประกอบด้วย 
- พันธสัญญาของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
- ความมุ่งมั่นของทั้งรัฐบาลต่อการเจริญเติบโดแบบครบวงจรของผู้ประกอบการ 
- FDA เสนอระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารและความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร
- เชื้อเพลิงชีวภาพอาจไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่คิด 
- อันตรายของโปรตีนต่อโรคพาร์กินสัน 
- PCAST ทบทวนการประเมินเครือข่ายและ R&D ด้าน Info Tech 
- บริษัท OriginOil สามารถกำจัดแบคทีเรียออกจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสาหร่ายได้ถึงร้อยละ 99 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ
- การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ณ สถานเอก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Kingpai
    4 Mar 13 17:44
    Thank
1