ปกิณณกอภิธรรม [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

ปกิณณกอภิธรรม [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 153 หน้า
 • 20.89 MB
 • 7 ก.พ. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

๑. กฎของจิตและวิถีจิต
๒. เจตนางดเว้นกับงดเว้นเจตนา
๓. วิรตีเจตสิก
๔. จิตกับอโหสิกรรม
๕. มโนทุจริต
๖. กุกกุจจะ
๗. อธิโมกข์กับสัทธา
๘. มานะกับโยนิโสมนสิการ
๙. การเจริญวิปัสสนารู้รูป
๑๐. การเจริญวิปัสสนารู้นาม

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 19:02
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
1