พระสาวก [หลวงตามหาบัว]

พระสาวก [หลวงตามหาบัว] Free!
Page 2 Page 3
 • 128 หน้า
 • 6.76 MB
 • 12 พ.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       พระสาวก สาวกแปลว่าผู้ฟัง ผู้ได้ยินได้ฟัง ผู้ศึกษา แปลแล้วนะ ที่ว่าสาวกๆ คือผู้มาศึกษาอบรมจากพระพุทธเจ้าจนสำเร็จ  เป็นขั้นๆ ขึ้นไป ตั้งแต่พระกัลยาณปุถุชน พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต์ ได้รับการอบรมแล้วเลื่อนชั้นขึ้นไปๆ เพราะฉะนั้นจึงว่าไม่อบรมไม่ได้ ต้องได้อบรม

       “...สาวกทั้งหลายและท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ธรรมเข้ามาครองใจเป็นธรรมที่สง่างาม นี้คือธรรมของท่านที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้ถูกต้อง และปฏิบัติก็ถูกต้อง ผลปรากฏสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมา ไม่มีกาลสถานที่เวล่ำเวลา เป็น อกาลิโก ตลอดไป
       ครั้งพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอก จากนั้นมาก็เป็นสาวกผู้ทรงธรรมสว่างกระจ่างแจ้ง ต่อจากนั้นมาก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มาเรื่อยๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ ธรรมนี้ยังให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติอยู่โดยชอบธรรม ไม่มีคำว่าลำเอียง ไม่มีคำว่าครึว่าล้าสมัย ใครปฏิบัติตาม  ก็เป็นธรรมล้วนๆ ขึ้นมาภายในจิตใจ แต่ผู้ปฏิบัติตามส่วนมากมันมักจะมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงครอบงำไว้เสีย อรรถธรรมที่จะปรากฏแก่การปฏิบัติจึงมีน้อยมากทีเดียว ที่ต่อกันมาพอถ่ายทอดมาได้บ้าง ไม่มากก็มี นี่ก็คือ.. พูดให้เต็มสัดเต็มส่วน  ตามความสัตย์ความจริง มีวงกรรมฐานที่ท่านตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อยู่ตามป่าตามเขา สนใจในการปฏิบัติ...” 

รวมเรื่องราวที่หลวงตามหาบัวปรารภถึงพระปฏิบัติ พระป่า ครูบาอาจารย์ ในวาระต่างๆ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Apinya
  10 Mar 15 06:08
  ขอบคุณมากๆครับ
 • รักษิต
  10 Dec 14 07:00
  ขอบคุณครับ ขอให้เจริญ ยิ่งๆขึ้นไปสมตามที่ปราถนานะครับ
 • ผู้บ่าว
  25 May 13 19:19
  thank you very much kab
 • Jinsugee
  12 May 13 13:06
  ขอบคุณคะ
 • yut
  21 Feb 13 17:59
  thank you krub
1 2