พ่ายรักนางบำเรอแสนชัง ebook

พ่ายรักนางบำเรอแสนชัง ebook หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3

เพราะหล่อนคือหญิงสาวที่เขาใฝ่ตามหาแต่เมื่อเจอหล่อนเร่ขายตัว จากความรักก็กลับกลายเป็นความชัง...

แต่แล้วเขากลับมอบความรักให้กับนางบำเรอแสนชังจนหมดใจ...

เพราะหล่อนคือหญิงสาวที่เขาใฝ่ตามหาแต่เมื่อเจอหล่อนเร่ขายตัว จากความรักก็กลับกลายเป็นความชัง...

 (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้