โรคกรรม ผลจากการฆ่าและเบียดเบียนสัตว์

โรคกรรม ผลจากการฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ Free!
Page 2 Page 3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bddmc.org(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Jinsugee
    20 Nov 13 16:02
    ขอบคุณค่ะ! อนุโมทนาบุญค่ะ ขออนุญาตเผยแพร่เป็นธรรมทานค่ะ
1