Skip Navigation Links

นานมีบุ๊คส์ จำกัด

510
3,693
459
เริ่มจากร้านหนังสือจีนเล็กๆบนถนนเยาวราช สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ได้เกิดปณิธานในการสร้างสังคมแห่ง การอ่านและการเรียนรู้ ก่อตั้งสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ในปี พ.ศ.2535 จากสำนักพิมพ์เล็กๆ ที่ค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ปัจจุบันนานมีบุ๊คส์เปิดร้านหนังสือ Nanmeebooks Shop จำนวน 6 สาขาในกรุงเทพมหานคร พร้อมกับ เปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม Nanmeebooks Learning Center ซอยสุขุมวิท 31 และ Nanmeebooks Training Center ที่เขาใหญ่ หนังสือที่นานมีบุ๊คส์จัดพิมพ์ได้รับการคัดสรรอย่างดีจากท

นานมีบุ๊คส์ จำกัด

11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพ ฯ 10110 THAILAND
โทร: 02-662-3000 ต่อ 5265
แฟกซ์: 02-662-0919

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • โคดา เจ้าหมีขั้วโลก ลมหายใจอุ่นๆ
 • ถ้วยฟูว้าวุ่นใจ
 • ถ้วยฟูผิดหวัง
 • ลำไส้ดีชีวียืนยาว เล่ม 2
 • ลำไส้ดีชีวียืนยาว เล่ม 1
 • ตำนานเทพตะวันออก พราหมณ์ ฮินดู พุทธ
 • ใครดีที่สุด
 • น้ำตาแม่มด
 • 220 สูตรน้ำผักผลไม้เปลี่ยนชีวิต ต้าน 59 โรคร้าย
 • ร้อยเรื่องเล่า ผู้หญิงกล้าเปลี่ยนโลก เล่ม 2
 • ช้างจิ๋วนักประดิษฐ์
 • โลกที่รัก
 • เกษตรกรรมลองทำดู: โคนม
 • เอ๊ะ! ของใครนะ
 • เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 4
 • กตัญญู พ่อแม่ ครูอาจารย์/ ใฝ่เรียน เพียรวิชา : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี
 • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์/ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์ : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี
 • มีสติ รู้คิด รู้ทำ/รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี
 • รักษาวัฒนธรรม ประเพณี/ มีศีลธรรม เผื่อแผ่ และแบ่งปัน : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี
 • เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย/ รักษาวินัยและกฎหมาย : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี
 • ฉันอยากให้เพื่อนยอมรับ ชุด โรงเรียนสร้างคนดี
 • ฉันอยากมีระเบียบ ชุด โรงเรียนสร้างคนดี
 • โครงงานวิทย์ปฐมวัย
 • เกษตรกรรมลองทำดู: ปลานิล
 • ท็อดฮันเตอร์ มูน เล่ม 2 ผู้ขับเลื่อน
 • เอาชีวิตรอดในบ้านมหาภัย เล่ม 2
 • เอาชีวิตรอดในบ้านมหาภัย เล่ม 1
 • กฎแห่งเกม
หน้า: 1 2 3 4 5  ...