Skip Navigation Links

KEEP magazine

12
24,215
75
KEEP magazine คือนิตยสารแจกฟรีรายสองเดือน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัดอีสานตอนบน (หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ ) และประเทศลาว นำเสนอเนื้อหาเกี่ยงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พี่พัก ร้านอาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจและเตรียมตัวได้ก่อนจะมาเที่ยว และให้ผู้อ่านที่เป็นคนท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลื่อนไหวภายในท้องถิ่นของตนเอง

keepmag

145/62 สวนผัก 19 แยก 1 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
กรุงเทพ ฯ 10170 THAILAND
โทร: 0803624991
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • TAXI 24 ชั่วโมง
 • KEEPmag8
 • KEEP magazine 7
 • UDY magazine 1
 • UDY magazine 2
 • someday : myway 2
 • KEEP magazine 6
 • KEEP magazine issue 01
 • KEEPmagazine 3
 • KEEP magazine 4
 • KEEP magazine 5
 • some day
หน้า: 1