พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน จากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Fah Natcha
    2 Feb 14 16:46
    เนื้อหาดีมากค่ะ
1