บรมธรรม โดย พระพยอม

บรมธรรม โดย พระพยอม Free!
Page 2 Page 3

บรมธรรม คือ “ธรรมที่สูงสุด...ที่สุด !” ไม่มีอะไรยิ่งกว่า
เป็นสภาวธรรมที่เลื่อนมนุษย์ ขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์
ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้