เสาหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมาเลเซีย

เสาหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมาเลเซีย Free!
Page 2 Page 3

จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน  2554

เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย: Hospis Malaysia
มองรอบทิศ: ความเคลื่อนไหวเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมาเลเซีย
ในประสบการณ์: เมื่อกลิ่นเหล้าจาง
หยิบหยอกบอกเล่า: โรงเรียนสัปเหร่อ
คุณถาม-เราตอบ: สอนธรรมะลูก เรื่องการพลัดพราก สูญเสีย และความตายอย่างไรดี?
ในความเคลื่อนไหว: มองต่างมุมเรื่องสิทธิการตาย
ในทางเลือก: สี่ขั้นตอน พิชิตนอนไม่หลับ
ในความรื่นรมย์: เธอเป็นของโลก / ยายผีสาว (ภาคสอง) : Ghostgirl
ในเครือข่ายพุทธิกา: พลังแห่งจิต

ดาวน์โหลดฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้