พินัยกรรมชีวิต

พินัยกรรมชีวิต Free!
Page 2 Page 3

จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2552

ฉบับปฐมฤกษ์ นำเสนอเรื่อง “พินัยกรรมชีวิต” เครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยได้ตายอย่างสงบ  มีศักดิ์ศรีอย่างที่ควรจะเป็นในระดับหนึ่ง หากมีการทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง ถี่ถ้วน และมีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังอาจเป็นเครื่องมือในการใคร่ครวญชีวิต และช่วยนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ายิ่งขึ้นได้อีกด้วย 

ดาวน์โหลดฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • tanyawan
    14 Nov 12 07:49
    Thank
1