เหลี่ยมรักเล่ห์ทราย (ดาวน์โหลดฟรี)

เหลี่ยมรักเล่ห์ทราย  (ดาวน์โหลดฟรี) Free!
Page 2 Page 3

เล่ม 1 ของชุด P.S.Love
ชุดนี้จะมี 3 เล่ม ได้แก่
P.S.Love I เหลี่ยมรักเล่ห์ทราย
P.S.Love II จากแผ่นฟ้าจรดผืนน้ำ
P.S.Love III เล่ห์รักร้ดร้อยใจ

ทุกเรื่องจบบริบูรณ์ในเล่ม ไม่จำเป็นต้องอ่านต่อเนื่องค่ะ