ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย ที่ระลึก หลวงตามหาบัวฯ

ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย ที่ระลึก หลวงตามหาบัวฯ Free!
Page 2 Page 3

ถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
ท่านผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้ตามประสงค์โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด
นอกจากพิมพ์เพื่อจำหน่ายจึงขอสงวนลิขสิทธิ์
เพราะผู้แสดงไม่ต้องการอะไรยิ่งกว่าใจที่เป็นสมบัติล้นค่ากว่าสมบัติใดๆ ในโลก

ขออานุภาพบารมีพระรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งบุญที่ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อบูชาคุณองค์หลวงตา
มหาบัว ญาณสัมปันโน จงอำนวยผลให้ธาตุขันธ์ขององค์หลวงตาสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน
ตราบนานเท่านาน และขอให้ข้าพเจ้า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่เสียสละทรัพย์ในการจัดพิมพ์ทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ เป็นผลเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้เทอญ
คณะศิษยานุศิษย์



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • yut
  11 Dec 12 17:50
  thank you krub
 • mint_m
  9 Oct 11 00:03
  That's a miracle thing.
 • BF
  25 Apr 11 20:18
  ขอบคุณค่ะ ขออนุโมทนาด้วยนะคะ
1