การ์ตูนธรรมะ “บันทึกเล่มที่ ๑๕”

การ์ตูนธรรมะ “บันทึกเล่มที่ ๑๕” Free!
Page 2 Page 3

     หนังสือการ์ตูนธรรมะ เรื่อง “บันทึกเล่มที่ ๑๕” มีข้อคิดเห็นที่เป็นคุณธรรมแสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูก ถึงแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดก็อดทนเพราะความรักที่มีต่อลูก และผู้เป็นลูกควรแสดงความรักต่อบุพการี ดีกว่าที่จะสายเกินไป ดังเช่นเรื่องนี้ ที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้บอกรักแม่ ดังนั้นเยาวชนทุกคนควรทำความดีด้วยการแสดงความรัก ความกตัญญูต่อบุพการี โดยเฉพาะแม่ผู้ที่มีความเสียสละให้แก่ลูกผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ สนุกสนาน และได้รับความรู้เรื่องหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือการ์ตูน แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • นพดล แก้วมหิทธิ์
    8 Oct 15 22:30
  • น้าสววของเด็กวัยรุ่น
    27 Jun 12 15:17
    เป็นหนังสือที่ดีมาก เหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ และสังคมปัจจุบัน ถึงแม้ว่าพวกเค้าอาจจะอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ หรือตระหนักนักแต่หากพวกเค้าได้อ่านน่าจะพอเตือนสติได้ป้าง ซึ่งน่าจะนำไปให้ครูแนะแนวไปใช้เป้นเครื่องมือในการสอนนะ
1