คนไทยสู่ยุคไอที [พระพรหมคุณาภรณ์]

คนไทยสู่ยุคไอที [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

เนื้อหาของหนังสือมาจาก การนำเอาปาฐกถาธรรมและคำบรรยายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ๓ เรื่อง ต่างวาระกัน ได้แก่

1. ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
2. ไอที : ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา
3. คนไทยกับเทคโนโลยี

นำมารวมเป็นเล่มเดียว โดยมีการปรับปรุงให้อ่านง่ายขึ้น  และแทรกเสริมเนื้อความบางแห่ง  รวมทั้งเพิ่มคำกำกับภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า เนื่องด้วยทั้งสามเรื่องเข้ากันได้ โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี  จึงนำมาจัดพิมพ์รวมกันในชื่อ "คนไทย สู่ยุคไอที"

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Suteera
    13 Jun 12 17:31
    ขแบคุณคะ
1