พุทธวิธีในการสอน [พระพรหมคุณาภรณ์]

พุทธวิธีในการสอน [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

      นำเสนอพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าในด้านการสอน ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาพื้นฐาน คุณสมบัติของผู้สอน หลักทั่วไปในการสอน ลีลาการสอน วิธีสอนแบบต่างๆ ตลอดจนกลวิธีและอุบายประกอบการสอน ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่าพระพุทธเจ้ามีเทคนิคในการสอนอย่างไร ถึงนำหลักธรรมเข้าถึงหัวใจของผู้ฟัง จนสามารถบรรลุอรหันต์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • n_n
  26 Mar 13 08:59
  ขอบคุณคะ
 • เอก
  16 Oct 12 18:13
  ขอบคุณครับ
 • BeBe
  12 Jun 12 23:17
  Thanks
 • คนรักธรรม
  11 Jun 12 12:15
  เป็นธรรมที่สอนได้อย่างง่ายและเข้าใจได้ง่ายด้วย
1