บวชเพื่ออะไร

บวชเพื่ออะไร Free!
Page 2 Page 3

บวชเพื่ออะไร โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค
เราท่านเเต่ละคนล้วนต่างจิตต่างใจต่างความคิด ดังนั้นเหตุผลของการบวชเเต่ละคนอาจมีความเเตกต่างกัน ลองถามใจตนเองดู
บางท่าน บวช เพราะ บวชแก้บน บวชหนีเคราะห์ หนีเบญจเพส หนีปีชง บวชหนีจน เห็นว่าการเป็นพระสบาย
ไม่ต้องทำมาหากิน บวชหนีคดี หนีความผิด อาญา บวชตามประเพณี บวชก่อนเบียด บวชเพื่ออุทิศบุญ บวชหน้าไฟ ฯลฯ
แต่ไม่ว่าท่านจะบวชมาเพราะเหตุอะไรก็ตาม หากท่านตั้งกำลังใจตั้งจิตพิจารณาให้ถูกให้ชอบให้ตรงเเล้ว
ทุกท่านย่อมได้รับผล อานิสงค์เเห่งการบวชในทางที่ชอบที่ควรได้ทุกท่านอย่างเเน่นอน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้