วารสารคนทำงาน เมษายน 2562

วารสารคนทำงาน เมษายน 2562 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน เมษายน 2562 ในฉบับพบกับ .. 'เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข' เรียกร้องความเป็นธรรมให้ทุกวิชาชีพทุกสายงาน ก.สาธารณสุข [หน้า 13] 'ชมรมเทคนิคการแพทย์' เรียกร้องยุติการรื้อฟื้นคดีฟ้อง ‘พยาบาลตรวจเลือด' [หน้า 20] ‘ระบบอัตโนมัติ’ กำลังคุกคาม ‘คนทำงานแคชเชียร์’ [หน้า 23] สัดส่วนประชากรวัยทำงานของญี่ปุ่นน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ [หน้า 30](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้