TRIS Academy Club Magazine : Issue 8 May 2018

TRIS Academy Club Magazine : Issue 8 May 2018 Free!
Page 2 Page 3
  • 32 หน้า
  • 13.55 MB
  • 16 มิ.ย. 2561
  • TRIS ACADEMY
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน จัดทำโดย TRIS Academy of Management นำเสนอความรู้ด้านธุรกิจ การบริหาร การจัดการ และการเงิน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้