ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที

ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที Free!
Page 2 Page 3

พุทธศาสนิกชน ต้องจับหลัก องค์กิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ให้ได้ว่า ...  

ทุกข์ เรามีหน้าที่ปริญญา รู้ทัน ศึกษาให้เข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหน มันเป็นอย่างไร จับตัวมันให้ชัด เพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไข
สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกข์นั้น เราจึงมีหน้าที่ ปหานะ กำจัดแก้ไข
นิโรธ เรามีหน้าที่ สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายที่บำราศทุกข์ เป็นสุขมากขึ้นๆ
มรรค ข้อนี้เท่านั้นที่เรามีหน้าที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือทำ ...

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • pairoj seatang
    18 Oct 12 08:43
  • nena
    22 Mar 12 20:24
    Good
1