เสียงพระอาทิตย์กลิ่นดวงจันทร์ (ฉบับปัดแจกบุคคล)

เสียงพระอาทิตย์กลิ่นดวงจันทร์ (ฉบับปัดแจกบุคคล) Free!
Page 2 Page 3
  • 64 หน้า
  • 4.20 MB
  • 978-616-7701-88-2
  • 27 ส.ค. 2559
  • อม-ฤต-รศ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จากวันที่ผมมี “ลมหายใจ” ใจก็เกิดการปรุงแต่งมากมายจนกลายเป็น “เสียงพระอาทิตย์กลิ่นดวงจันทร์” ในใจลึก ๆ ที่อยากให้ผู้อ่านได้รู้สึกตามอยู่ ๒ อย่าง คือ ๑ การที่ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันผูกความรู้สึกกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สายลม แสงแดด พระจันทร์ พระอาทิตย์ ซึ่งล้วนเกิดจากจิตส่งออกนอก ผู้เขียนเองเพียงเพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้ย้อนความคิดของจิตกลับเข้ามาพิจารณากายและใจเท่านั้น ให้ธรรมชาติได้หลอมรวมกับกายใจนี้เอง และ ๒ อยากให้เห็นสมมติบัญญัติอย่างชัดเจน เช่น การฟัง การดม การรับรู้ ต่าง ๆ เราเองล้วนบัญญัติขึ้นมา ดังนั้นจะมีกิริยาแปลก ๆ ที่จะได้เจอ เช่น หูดมกลิ่น ปากได้ยิน กายลิ้มรส เพียงเพื่อให้จิตได้ฉุกคิดระลึกถึงปรมัตถ์ที่ไม่มีบัญญัติใด ๆ ที่จะต้องยึด ขอขอบคุณผัสสะทั้งหลายที่เข้ามา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้