จุลสาร ตลาดวิถีธรรม 02

จุลสาร ตลาดวิถีธรรม 02 Free!

จุลสาร ตลาดวิถีธรรม รวบรวมการเคลื่อนไหวของตลาดวิถีธรรม โดยการขับเคลื่อนของทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มุ่งจัดตลาดวิถีธรรม เพื่อฝึกฝนการลดกิเลส ด้วยการสละออก และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนได้พบกับ "ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ" โดย "ของดี" ประกอบด้วยพืชไร้สารพิษ ของจำเป็นในชีวิต งดการเบียดเบียน (งดเนื้อนมไข่) และมีการตั้งราคาบุญนิยม ๔ ระดับคือ ขายต่ำกว่าราคาท้องตลาด ขายเท่าทุน ขายขาดทุน และแจกฟรี สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ www.morkeaw.net(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้