กู คือ มนุษย์แม่เหล็ก

กู คือ มนุษย์แม่เหล็ก Free!
Page 2 Page 3
  • 18 หน้า
  • 0.55 MB
  • 21 มิ.ย. 2559
  • อ่านแล้ว "คลิ๊ก" เพื่อความสำเร็จ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ถ้าไม่ดึงดูด ก็ผลักออก ถ้าไม่เป็นมนุษย์แม่เหล็ก ก็เป็นมนุษย์เน่า ebook เล่มนี้ขอแรงนิดๆ อาจจะเพียว แต่อยากจะบอกตรงๆจากใจ มอบให้แด่ทุกคนที่อยากสลัดเปลือก ลอกคราบตัวเอง แล้วกลายร่างเป็นมนุษย์แม่เหล็ก สร้างคณค่า ตอบโจทย์พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มอบดอกไม้ ไม่ใช่มอบเศษขยะ ยินดีกับความสุขของคนอื่น ไม่ใช่คาดหวังแต่เพียงเงินในกระเป๋าเขา สร้างเครือข่ายให้คนอยากวิ่งหา มิใช่สร้างกำแพงไม่ให้คนอยากเข้าใกล้ เพราะกูคือ มนุษย์แม่เหล็ก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้