สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๙ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๙ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) Free!
Page 2 Page 3
  • 52 หน้า
  • 15.40 MB
  • 2 มี.ค. 2559
  • วุฒิสภา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สารวุฒิสภา เป็นวารสารรายเดือน นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม และบทความที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา โดยส่งเสริมแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้