แบบบันทึกกิจกรรมประกอบ สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

แบบบันทึกกิจกรรมประกอบ สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch Free!
ตัวอย่างเนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา
  • 157 หน้า
  • 6.69 MB
  • 4 ธ.ค. 2559
  • หนังสือทำเล่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿159.00

สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สอนการเขียนโปรแกรม ด้วย Scratch 2.0 นอกจากเอกสารแล้วสามารถดาวน์โหลดสื่อเสริม (ตัวช่วยเหลือเพิ่มเติมในโปรแกรม Scratch) ได้ที่ http://software.thaiware.com/12205-Fun-with-Scratch.html(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้