รายงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย 2556

รายงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย 2556 Free!
Page 2 Page 3
  • 141 หน้า
  • 3.58 MB
  • 9 ต.ค. 2558
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2554 โดยดำเนินการเก็บข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์นั้นลงเนื่องจากการแท้งเอง ทำแท้ง หรือถูกทำให้แท้งทุกคน ทุกกลุ่มอายุ และทุกช่วงอายุครรภ์ ที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 13 จังหวัด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้