จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 Free!
Page 2 Page 3
  • 218 หน้า
  • 25.93 MB
  • 10 ส.ค. 2558
  • วุฒิสภา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 นี้ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอนำสารอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 จากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง และเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งความรักและความปรารถนาดีมายังท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พี่น้องประชาชนชาวไทย ตลอดจนท่านผู้อ่านทุกท่านในวาระโอกาสนี้ด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้