ธรรมะผลิบาน [ว.วชิรเมธี]

ธรรมะผลิบาน [ว.วชิรเมธี] Free!
Page 2 Page 3
 • 28 หน้า
 • 18.13 MB
 • 28 มี.ค. 2561
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ตมและนํ้าสามารถแปรเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกบัวอันงดงามได้ฉันใด ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ใครคนใดคนหนึ่งก็มีศักยภาพ 
ที่จะแปรเปลี่ยนเป็นธรรมะหรือปรีชาญาณได้ฉันนั้นเหมือนกัน พระธรรมมีอยู่ทุกที่ ผลิบานอยู่ทุกแห่งหน
สำหรับคนที่มีปัญญาจักษุย่อมจะตระหนักรู้ถึงสัจธรรมข้อนี้เป็นอย่างดี
ในหลักธรรมสำคัญเรื่องอริยสัจ พระพุทธองค์ตรัสไว้ “ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ”
เนื่องเพราะเมื่อความทุกข์ปรากฏตัวขึ้นมา ความทุกข์มักจะนำเอาประสบการณ์
ที่ทรงคุณค่ามามอบให้กับเราด้วยเสมอ ปัญหามีเพียงว่า...
เราขาดการฝึกฝนที่จะพิจารณาจนมองเห็นแง่งามของความทุกข์นั้นต่างหาก
การเจริญสติ การพัฒนาปัญญา คือมรรควิธีอันทรงความสำคัญยิ่ง ในการฝึกตนให้สามารถมองเห็นแง่ดี แง่งามของความทุกข์
จนความสุข ความสว่างเรืองของปัญญารุ่งโรจน์โชตนาขึ้นมาในระหว่างวัน
และหากสืบต่อปรีชาญาณแห่งการเห็นธรรมนี้ให้ต่อเนื่อง เราจะพบว่า ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ล้วนมีธรรมะผลิบานดารดาษอยู่ทั่วไป
ธรรมะผลิบาน คือ แรงงานแห่งความรักในธรรมที่แปรเปลี่ยนตัวเอง
ในรูปของกวีนิพนธ์ร่วมสมัย เป็น “กวีนิพนธ์ดลธรรม”
เพื่อนำความเบิกบานมาสู่ชีวิตของเราทุกคน ตลอดปีและตลอดไป
ดาวน์โหลดหนังสือของพระอาจารย์เล่มอื่น ๆ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ชวนากร สมบัติวงษ์
  1 Apr 12 20:51
  ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
 • หงษ์ลดา ยิ่งมี
  19 Mar 12 15:32
  อนุโมทนา
 • Fong Suwan
  17 Mar 12 20:32
  ขอบพระคุณค่ะ
 • phichetsuk
  16 Mar 12 02:28
  Thx
 • sugarbabizz
  15 Mar 12 18:56
  thanks
1 2 3 4 5  ...