นิทานคุณธรรม

นิทานคุณธรรม Free!
Page 2 Page 3
  • 24 หน้า
  • 0.77 MB
  • 8 พ.ค. 2558
  • ศุภกร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ชุดหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในรูปแบบของนิทานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์ ความกตัญญูและความไม่เห็นแก่ตัว โดยจัดทำนิทานจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. พอสเด็กขี้เกียจ 2. แท๊กซี่คุณธรรม 3. ชายจรจัด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้