สติปัฏฐาน ๔ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

สติปัฏฐาน ๔ [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 377 หน้า
 • 6.94 MB
 • 3 เม.ย. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือเรื่อง "สติปัฏฐาน ๔"  เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เนื้อหาเกี่ยวกับ โพธิปักขิยธรรม หมวดสติปัฏฐาน ๔ อธิบาย ความหมาย อานิสงส์ และแจกแจงเทคนิควิธีการปฏิบัติ ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ การตามดูกาย การตามดูเวทนา การตามดูจิต การตามดูธรรม อธิบายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรและพระสูตรอื่นๆ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์   

อนุโมทนาธรรมทานโดย เว็บอาจารย์สุภีร์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 19:15
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
 • พนิตตา แซ่เฮ้ง
  4 Apr 15 22:40
  ขึืนชื่อว่า สติ ย่อมก่อให้เกิดปัญญา
1