คู่มือการใช้งาน Laravel 4.1 ฉบับแปล

คู่มือการใช้งาน Laravel 4.1 ฉบับแปล Free!
Page 2 Page 3
  • 166 หน้า
  • 4.98 MB
  • 12 ธ.ค. 2557
  • กฤษณวัฒน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ปูพื้นฐานให้เห็นภาพรวมของ  laravel ก่อนครับ ถ้ามองภาพรวมออกแล้ว เวลาไปเขียนจริงๆ จะคุ้นๆ ว่าเคยอ่านแล้วกลับมาเปิดดูอีกที
สำหรับบทเรียนขั้นต่อไป เข้าไปติดตามได้ที่ laraveltut.com นะครับ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้