เติมชีวา ให้ชีวิต [พระไพศาล]

เติมชีวา ให้ชีวิต [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

คนเราจะมีชีวิตอย่างแท้จริงต่อเมื่อมีความรู้ตัว
มีความสดชื่น แจ่มใส เบิกบาน จิตอยู่กับปัจจุบัน

ใครที่ยังหลับใหล ไม่รู้สึกตัว อยู่ในโลกแห่งอดีต หรือจมอยู่
ในอารมณ์ที่เศร้าหมอง ถูกเผาลนด้วยความโกรธแค้น
ย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ต้องมี "ชีวา" ด้วย ถึงจะเรียกว่ามีชีวิตอย่างเต็มร้อย

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระไพศาล

อนุโมทนาธรรมทานโดยเครือข่ายพุทธิกา
สามารถสั่งซื้อได้ที่ http://www.budnet.org/index.php(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พรธนินทร์
    22 Feb 15 20:10
    ขอบคุณครับ
  • pig pinkk
    23 Nov 14 17:24
    อ่านเถอะ แล้วจะรู้ว่าดีจริง
1