ความถูกต้องของการศึกษา [พุทธทาส]

ความถูกต้องของการศึกษา [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 42 หน้า
  • 1.14 MB
  • 14 ต.ค. 2557
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“ความถูกต้อง” มันสูงสุดกว่าสิ่งใด 
มันสูงสุดกว่าความดี สูงสุดกว่าความได้ 
สูงสุดกว่าความเอร็ดอร่อยหรืออะไรๆ 
ที่มันเป็นเรื่องของ “ความโง่” 
ถ้ามันยังมีความโง่ มันไม่มีความถูกต้อง
หมดความโง่แล้วมันจึงจะมีความถูกต้อง

อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้