ปวารณาคือเครื่องหมายแห่งคนดี [พุทธทาส]

ปวารณาคือเครื่องหมายแห่งคนดี [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 58 หน้า
  • 1.02 MB
  • 28 ต.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       การปวารณานั้น คือ การปิดปากตัวเอง การที่โลกฉิบหาย เพราะความไม่ยอมแก่กันและกัน และเพื่อจะทำให้โลกนี้มีความเจริญ จึงมีระเบียบให้ตักเตือนซึ่งกันและกัน และจะต้องปฏิบัติให้เต็มที่ด้วยการยอม ทั้งตักเตือนผิดและตักเตือนถูก

อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้