ปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว [กำพล ทองบุญนุ่ม]

ปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว  [กำพล ทองบุญนุ่ม] Free!
Page 2 Page 3

     หนังสือที่จะพาคุณไปรู้จักกับปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว ธรรมะที่ลัดสั้นกำมือเดียวจริงๆ เพราะจะช่วยป้องกันความทุกข์ทางจิตใจได้ในเบื้องต้น ความรู้สึกตัวจะช่วยให้ค้นพบวิธีดับความทุกข์ที่ตัวต้นเหตุได้ ซึ่งก็คือความไม่รู้เท่าทันความคิดที่ปรุงแต่งจิตให้คลาดเคลื่อนไปจากภาวะปกติ ถ้ามีความรู้สึกตัวเมื่อใด ความคิดที่นำมาซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ภาวะที่จิตเป็นปกติ อยู่เหนือสุข เหนือทุกข์ สงบ รู้ ตื่น เบิกบาน จะเกิดขึ้นทันที และสิ่งนี้ก็คือผลของปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว อันจะทำให้เกิดการเปลี่นแปลงในชีวิตของผู้ปฏิบัติให้มีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางกองทุกข์อันมากมายก็ตาม 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์กำพล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้