ทานบารมี สูตรลัดแห่งความสุข

ทานบารมี สูตรลัดแห่งความสุข Free!
Page 2 Page 3

       สูตรลัดแห่งความสุขอันเกิดจากการทำทาน ๓ ชุด รวมพระสูตรเกี่ยวกับการทำทาน สั้นบ้างยาวบ้าง ๑๐ พระสูตร ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมบทสรุปและข้อคิดที่จะพลิกชีวิตของท่านให้มีความสุข ทั้งในภพนี้และภพหน้า  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้