เทียบชั้นฮาร์วาร์ด

เทียบชั้นฮาร์วาร์ด Free!
Page 2 Page 3

หลายท่านได้รู้จักและประทับใจกับหนังสือ “หลังกำแพงฮาร์วาร์ด” ที่ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เขียนไว้ถึงการเรียนการสอนอันน่าสนใจ และวัฒนธรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ควรนำมาปรับประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
หนังสือ “เทียบชั้นฮาร์วาร์ด” นับได้ว่าเป็นภาคต่อที่ไม่เพียงเล่าประสบการณ์การเรียนการสอนอันน่าประทับใจเท่านั้น แต่ได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยแห่งนี้  นักศึกษา และคณาจารย์ในฮาร์วาร์ดว่าแต่ละความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถมาจากเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องเป็นทั้งหมดที่สอดคล้องกันทั้งบุคลากร ระบบ และบริบท ผู้เขียนยังอธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างทั้งตัวบุคคลและสถานการณ์ รวมทั้งเสนอแนวทางในการนำมาปรับประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยไทยได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
การเรียบเรียงเรื่องน่าติดตาม ให้ข้อคิด สะกิดกระตุ้นให้ผู้อ่านได้รับแรงบันดาลใจไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้เรียน ครู-อาจารย์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการศึกษาให้อยากเกิดการปฏิรูปการศึกษาของไทย เพื่อคนไทย และประเทศชาติไทยของเราให้สามารถมีการเรียนการสอนที่เทียบหน้าทันตากับมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างฮาร์วาร์ดได้
ภายในหนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าถึงปรัชญา แนวคิด วิธีการพัฒนาระบบบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมนักศึกษาของฮาร์วาร์ด อันเป็นผลต่อการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืนแก่มหาวิทยาลัยที่นำไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใดๆ ในโลก
หนังสือดีที่อาจไม่สามารถหาอ่านได้อีกแล้วตามแผงหนังสือมีอยู่ที่นี่แล้วด้วยระบบ E-Book ที่คุณไม่ควรพลาด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้