ธุลีร้าย sample

ธุลีร้าย sample Free!
Page 2 Page 3
  • 59 หน้า
  • 1.90 MB
  • 4 ก.ค. 2562
  • มาชาวีร์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เขา...ตวันศูรย์ ผู้ชายที่เปรียบเสมือนดวงตะวัน

ที่เกิดมา...เพื่อคอยแต่จะบดบัง

และหม่นแสงเพียรอันริบหรี่เช่น...เธอ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้