ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณีของชาวไทย
       หนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น เหมาะสำหรับชาวไทยทุกคนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาบาลี เหมาะสำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นศึกษาภาษาบาลี เนื้อหากระชับและไม่มากหรือน้อยเกินไป การเริ่มต้นศึกษาภาษาบาลีจากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาภาษาบาลีในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อ ๆ ไปได้ดี
       หนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้ ใช้เรียนทุกห้องเรียนที่มหาบาลีวิชชาลัยเปิดสอน ทั้งวัดโมลีโลกยาราม มูลนิธิบ้านอารีย์ ศูนย์บาลึศึกษา ห้องเรียนบาลีต่าง ๆ ของมหาบาลีวิชชาลัย เช่น เรือนจำอำเภอแม่สอด เรือนจำบางขวาง เรือนจำหญิงกลางลาดยาว ฯลฯ

อนุโมทนาธรรมทานโดย มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เข้าดูรายละเอียดและสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติม http://www.mahapali.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้