เสียงแห่งความสงบ [พุทธทาส]

เสียงแห่งความสงบ [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 82 หน้า
  • 0.45 MB
  • 1 ก.ย. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       "เสียงของความสงบ" เป็นเสียงที่ร้องตะโกนให้ทราบถึงความที่สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  เป็นเสียงร้องตะโกนให้ทราบถึงความโง่เขลาเต่าตุ่นของผู้ที่มีความตื่น งง หลงไหลในโลกและเป็นเสียงที่ร้องตะโกนให้ทราบถึงความที่นิพพานหรือความสงบนั้นมีรออยู่ทั่วไปสำหรับทุกๆ คน และมีอยู่ที่นี่แล้ว

อนุโมทนาธรรมทานจาก หนังสือชุดธรรมะใกล้มือ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้