วิถีแห่งพุทธะ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

วิถีแห่งพุทธะ [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 51 หน้า
 • 1.24 MB
 • 17 พ.ค. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ "วิถีแห่งพุทธะ" เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เนื้อหาประกอบด้วย หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาไปตามลำดับตั้งแต่เบื้องต้น คือ การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ การฝึกตนเองด้วยสิกขาบท5 ลดละอบายมุข ทำกุศลกรรมบถ10 และการฝึกวิปัสสนา เพื่อให้เกิด ศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีเครื่องมือที่สำคัญ คือสติสัมปชัญญะ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • พิเชฐ ชูทรัพย์
  19 Jan 15 15:28
  เป็นงานเขียนที่งดงาม กระชับและชัดเจน หากจะแนะนำใครให้อ่านหนังสือธรรมเล่มแรก จะแนะนำเล่มนี้ครับ ให้เข้าใจถูกต้องแต่แรก จะไม่เสียเวลาหลงทาง
1