เครื่องมือพัฒนาจิต [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

เครื่องมือพัฒนาจิต [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 119 หน้า
 • 1.68 MB
 • 9 ก.พ. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       เรียบเรียงจากการจดบันทึกย่อคำบรรยายของ พ.ญ.อรวรรณ ศิลปกิจ บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม ที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหากล่าวถึงเครื่องมือหลักในการพัฒนาจิต เพื่อให้จิตมีความพร้อมในการใช้งาน ตั้งมั่น เป็นสมาธิ ได้แก่ ความเพียร สัมปชัญญะ และสติ เทคนิควิธีการฝึก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์   (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 18:51
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
1