Siamese Twist จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย

Siamese Twist จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย Free!
Page 2 Page 3
  • 25 หน้า
  • 16.42 MB
  • 13 มี.ค. 2557
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เผยเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” ปฏิบัติการจับคู่วัสดุไทยกับความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบหลากสาขาเพื่อทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตอบโจทย์ทุกด้านอย่างลงตัว ทั้งในเชิงการผลิต การใช้งาน และการตลาด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้