อัตโนประวัติ พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ

อัตโนประวัติ พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ Free!
Page 2 Page 3

       เนื่องด้วยมีคณะศิษย์หลายท่าน ได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียนประวัติส่วนตัวเอาไว้ เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้รู้ความเป็นมาของชีวิต ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และใช้อุบายการภาวนาปฏิบัติมาอย่างไร โดยให้เหตุผลว่า ถ้าหลวงพ่อไม่เขียนเก็บเอาไว้ในช่วงนี้ ความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคตย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะขณะนี้มีลูกศิษย์หลายระดับด้วยกันทั้งแก่และหนุ่ม สมมุติว่าศิษย์ผู้สูงอายุเกิดมีอันเป็นไปในชีวิตโดยคาดไม่ถึง ก็จะหมดโอกาสที่จะได้รู้จักประวัติของหลวงพ่อทันที หรือศิษย์ผู้มีอายุยังน้อยอยู่ก็ตาม เมื่อมีอันเป็นไปก็หมดโอกาสได้อ่านประวัติของหลวงพ่อเช่นกัน หรือหากหลวงพ่อได้จากไปก่อน ทุกคนก็หมดโอกาสด้วยกันทั้งนั้น ลูกหลานที่เกิดมาภายหลังก็จะไม่รู้เช่นกัน เมื่อได้ฟังเหตุผลจากคณะลูกศิษย์ขอร้องมาอย่างนี้ ประกอบกับคิดว่าอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อย จึงได้ตัดสินใจเขียนประวัติของตัวเอง การเขียนประวัติในครั้งนี้จะเขียนทั้งหมดคงไม่ได้ เพราะจะเป็นหนังสือเล่มใหญ่เกินไป จะเขียนพอเป็นสังเขปพอได้รู้เรื่องพอสมควรเท่านั้น และเขียนในเรื่องจริงทั้งหมด จะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ และจะมีเรื่องของครูอาจารย์อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วย ประวัติของข้าพเจ้านั้นพิสดารพอสมควร บางคนอาจจะคิดว่าเหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้ อาจเกิดความปรามาส ขาดความเคารพเชื่อถือในตัวของข้าพเจ้าก็อาจเป็นได้ แต่ก็ไม่เป็นไร เรื่องอย่างนี้มีอยู่ประจำโลก ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา และจะมีต่อไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุด
       ขอทุกท่าน เมื่อได้อ่านประวัติของข้าพเจ้าแล้ว อุบายใดพอจะนำไปใช่ให้เป็นประโยชน์ได้ ก็ให้ท่านได้พิจารณาด้วยตนเอง อุบายใดที่ไม่ถูกกับนิสัย ขอให้ท่านทิ้งเสีย อย่าเอามาคิดวิพากษ์วิจารณ์ให้เสียเวลา

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ตุ๋น
  1 Nov 14 10:33
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบบูชาคุณหลวงพ่อทูล
 • Arkon
  4 Oct 14 00:09
  อนุโมทนาครับ
1