ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถระ)

ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถระ) Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถระ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นจากความดำริของคุณกำธร วังอุดม ชาวสุราษฎร์ธานีที่เล็งเห็นว่า ภายหลังการมรณภาพของสมเด็จพระพุฒาจารย์ มีประชาชน ญาติโยมพุทธบริษัท หลั่งไหลไปเคารพ สักการะพระศพที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร อย่างเนืองแน่น ควรที่จะมีหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระพุฒาจารย์อย่างถ่องแท้
       หนังสือเล่มนี้ได้รับข้อมูล และรูปภาพเพิ่มเติมจากพระมหาสมชาย วิริยวโรแห่งวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และจากนิตยสารแอทสุราษฎร์ โดยปรับปรุงให้รูป เล่มเล็กลง ดูสวยงาม มีภาพประกอบ และลำดับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตใต้ร่มกาสาวพัสตร์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์อย่างครบถ้วน
       นอกจากนี้ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ สร้างไว้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษไว้ภายในเล่มด้วย เพื่อถวายพระธรรมทูตในวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลกกว่า 100 วัด นำไปเผยแผ่อย่างกว้างขวาง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้