โกรธแล้วไง

โกรธแล้วไง Free!
Page 2 Page 3

หนังสือ “โกรธ...แล้วไง?” เล่มนี้ ถอดเทปจากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านค้อ เมื่อวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ณ สวนมะม่วงจังหวัดขอนแก่น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    10 Oct 14 08:33
    สาธุ
1