บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค อ.สุภีร์ [ทุมทอง]

บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค อ.สุภีร์ [ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3

ธรรมะ ๗ อย่าง ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบุพพนิมิตของการเกิดขึ้นแห่งอริยมรรค อุปมาเหมือนกับในฟากฟ้าด้านทิศตะวันออก เวลาที่ดวงอาทิตย์จะเกิดขึ้น จะมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพพนิมิตมาก่อน ฉันใดก็ฉันนั้น

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้