ครูสร้างคน [พระมหาอุเทน]

ครูสร้างคน [พระมหาอุเทน] Free!
Page 2 Page 3

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
๗ คุณสมบัติวัดความเป็นครู
๕ ตามีคุณค่าต่อความเป็นครู
ฯลฯ  

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้