ทางมรรคผล - วิธีไหว้พระบูชาพระและหลักการสอนสมถวิปัสสนา

ทางมรรคผล - วิธีไหว้พระบูชาพระและหลักการสอนสมถวิปัสสนา Free!
Page 2 Page 3
 • 63 หน้า
 • 1.21 MB
 • 8 ก.พ. 2558
 • วิชาธรรมกาย
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ "ทางมรรคผล 18 กาย" เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องกายของมนุษย์ทั้งกายหยาบและกายละเอียด รวมทั้งหมด 18 กาย และมีการสอนการปฏิบัติธรรมในวิชา 18 กายในภาพรวมให้กับผู้เข้าฟังเทศน์ในครั้งนั้น หนังสือ  "ทางมรรคผล 18 กาย" เล่มนี้ สามารถอธิบายความเข้าใจผิดในคำสอนของพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนิกชนในยุคนี้ได้หลายประการ เช่น การปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีการ "เห็น" กันจริงๆ จังๆ  คำว่า "เห็น" ในพระไตรปิฎกไม่ใช่การเข้าใจ หรือการรู้ขึ้นมาโดยวิธีการคิดอย่างนักวิชาการ หนังสือ  "ทางมรรคผล 18 กาย" เล่มนี้ สามารถอธิบายความเข้าใจผิดในมหาสติปัฏฐานสูตรได้เป็นอย่างดี  คำว่า "กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน" ที่ถูกต้องแปลว่า "ที่ตั้งแห่งสติอันตามเห็นซึ่งกาย"  ไม่ใช่ "พิจารณาเห็น" หรืออะไรอย่างอื่น การตามเห็นซึ่งกายก็คือ การตามเห็นกายมนุษย์หยาบ กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์หยาบ กายทิพย์ละเอียด................. จนถึงกายธรรมพระอรหัตละเอียด   การอ่านหนังสือ  "ทางมรรคผล 18 กาย" นี้ จะทำให้ผู้อ่าน "รู้" และ "เข้าใจ" ศาสนาพุทธอย่างถูกต้อง ไม่ผิดแนวทาง เมื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปตลอดชีวิต เมื่อสิ้นสุดชีวิตในภพนี้แล้ว ก็มีสุคติภูมิเป็นที่ไป (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ไพศาล
  18 Feb 15 18:06
  สาธุคับ
 • ตุ๋น
  17 May 14 11:04
  สาธุ สาธุ สาธุ
1